KirstenMellor-Portrait

Du bliver god af at gøre andre gode!

Sådan lyder det fra Niels Arne Eggen og Rosenborg Boldklub og den værdi faldt jeg for for mange år siden, da jeg først læste Eggens bog “Godfoten”.  I en verden fuld af konkurrence og individualisering er denne sætning en kærkommen påmindelse om fællesskabets betydning og vores indflydelse på hinanden – og på det produkt, som vi ønsker at levere. Og samtidig en tilskyndelse til hele tiden at yde det bedste, vi kan. Og det er en påmindelse om, at excellence både ligger i den enkeltes performance og i at få en helhed til at blomstre.

Vær dig selv – for at du kan være for og med andre!
En kær mentor, Marianne Walther, har igen og igen udfordret mig til at se og stadigt dybere forstå den tilføjelse til Eggens værdisætning.
Det kræver autenticitet at være tilstede i et fællesskab, hvor alle stræber mod at gøre de andre gode – det kræver mod og hjerte at stå ved sig selv og derigennem give andre det bedste, som man kan tilbyde. Uden selv at brænde ud i processen.  Og det er også i samværet med andre at man bliver klogere på, hvem man er.

I 1990 startede jeg min egen konsulentvirksomhed. Jeg sprang ud I det efter 16 år som universitetslektor på Aarhus Universitet, hvor jeg lærte meget om at overskue, analysere og formidle. Jeg har altid elsket at undervise, elsket læreprocesser og den kreativitet, der ligger i at formidle et stof, så det er til at forstå.  Meget tidligt blev jeg inspireret af sufimesteren Idries Shah’s formuleringer af “Learning how to learn”.  Han var den første, som fik vist mig, at det at lære er en aktiv proces.  I dag er det almen viden, men dengang i 70’erne var det noget af en “øjenåbner”.

Sideløbende med mit konsulentarbejde og alle de kurser, hvor jeg lærte mit fag – f.eks. hos David Campbell og Jim Maddox og Noel Larson, min MBTI og JTI autorisation – tog jeg forskellige psykoterapeutiske uddannelser (heriblandt gestaltterapi hos Michael Sonne, Kropsterapi i BoDynamic systemet, psykodynamik på Hildebrand Instituttet, hvor jeg også i perioder har fungeret som supervisor og censor på deres uddannelser, Neuroaffektiv Psykoterapi hos Susan Hart og Marianne Bentsen).  Disse uddannelser var med til at give mit konsulentarbejde substans og dannede baggrund for et sideløbende arbejde som psykoterapeut.
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening – se  www.psykoterapeutforeningen.dk

Siden 1986 har jeg desuden været i meditationstræning hos Jes Bertelsen.  Det har givet mig foreløbig 33 år med daglige meditationsperioder, og det er disse og alt det jeg har lært hos Jes Bertelsen, som danner basis for min undervisning i mindfulness.

Jeg elsker at lære nyt og lærer hele tiden – ikke mindst af de mennesker, jeg arbejder med.
  • Det handler om at give mennesker mulighed for at opdage deres egne ressourcer og udfolde dem.
  • Jo mere vi hviler i os selv, jo bedre er vi til at være i kontakt og rumme andres forskellighed.
  • Når vi kan se meningen med det hele, så bliver vi mere motiverede.

Derfor vil mit arbejde med mennesker byde på noget til såvel hjerte som hoved!

Når jeg laver terapi og coaching trækker jeg altså på en bred vifte af tilgange som jeg tilpasser det menneske, jeg arbejder med.

Jeg ser klienter i klinikken i Røde Mølle og i Gl. Rye.  Time-In gruppen om mandagen mødes på Slotsgårdsvej 5 i Gl. Rye og søndagene i naturen foregår med udgangspunkt i Røde Mølle, Granslev.