d. 23-25 maj gentager vi successen med kurset i dialogisk træning for læger.  På kurset er der fokus på de dialogtyper, som man som praktiserende læge igen og igen har brug at kende – og på den fine balance som leder af et lægehus.

Se Dialog der skaber udvikling

Leave a Reply